nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 grudnia 2004 r.1. Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28-12-2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Notatka służbowa w sprawie Informacji Rządu dotyczącej "Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 Rady w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz Rozporządzenia (EWG) Nr 574/72 Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 - Zmiany różne"
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3.Informacja o stanie prac w zakresie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego ( z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prekursorów narkotyków)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

4. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania aktów wykonawczych zamieszczonych w części A i B Wykazu dla Ministra Zdrowia
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Zobowiązano Członków Kierownictwa do wzmocnienia nadzoru nad właściwymi Departamentami w celu przyspieszenia prac w zakresie wydania zaległych aktów wykonawczych.

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach, znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji oraz znaku graficznego, który informuje, po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika
– przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-01-2005 r.,
termin realizacji: 29-12-2004 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny


6. Informacja dotycząca Stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdań dotyczących:
- Chorób zawodowych w Polsce w 2003 r.,
- Działalności służby medycyny pracy,
- Działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy w 2003 r.
– przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie seminarium z udziałem przedstawicieli PZH, KRUS, PIP, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz właściwych urzędów w celu wypracowania rekomendacji stanowiska,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy
Głównym Inspektoratem Sanitarnym
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2372 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.