nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 grudnia 2004 r.1. Projekt wniosku o ratyfikację Konwencji w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Konwencja Rotterdamska)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30 -12-2004 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Propozycje działań dotyczące Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie kompleksowego programu działań,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji:14 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli we współpracy
z Dyrektorem Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


4.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie projektu do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-01-2005 r.
termin realizacji:30 -12-2004 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji:04 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2461 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.