nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 03 stycznia 2005 r. godz. 8.30


1. Omówiono porządek obrad Rady Ministrów w dniu 04-01-2005 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego
i Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

2. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w Części A i B
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Zobowiązano Członków Kierownictwa do wzmocnienia nadzoru nad właściwymi Departamentami w celu przyspieszenia prac w zakresie wydania zaległych aktów wykonawczych.

3. Projekt wniosku o ratyfikację Konwencji w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Konwencja Rotterdamska)
- przedstawił Pani Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 05 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pani Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Informacja w sprawie Międzynarodowej Konferencji pt. "Bezpieczeństwo pacjenta jako wyzwanie europejskie"
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie konferencji w Warszawie (Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”),
podjęcie pilnych działań w kierunku organizacji konferencji.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą i Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Januszem Opolskim Podsekretarzem Stanu

5. Propozycje zadań do realizacji dla Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie o propozycje Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Departamentu Polityki Lekowej,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2235 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.