nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 04 stycznia 2005 r.


1. Omówiono porządek obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 04-01-2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Plan pracy Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i Komitetu Integracji Europejskiej na 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Omówiono harmonogram prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 03-01-2004 r. do dnia 07-01-2005 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 05 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach, znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji oraz znaku graficznego, który informuje, po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 05 -01-2005 r.

Nadzoruje: Główny Inspektorat Sanitarny

6. "Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków w Polsce" opracowany przez Grupę Ekspercką ds. Zmiany w systemie Refundacji Leków w Polsce
= przedstawiał Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zgłaszanie uwag do dokumentu przez Członków Kierownictwa do Pana Janusza Opolskiego Podsekretarz Stanu,
termin realizacji: 05-01-2005 r. do godz. 12.00
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag,
termin realizacji: 06-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2260 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.