nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 13 stycznia 2005 r.


1. Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 14-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozparzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
rmin realizacji: 13 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: do 21 -01-2005 r.i

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 14 -01-2005 r.

Odpowiedzialny]: Główny Inspektorat Sanitarny

5. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 13-01-2004 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Program ,,Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 17-01-2005 r.,
termin realizacji: 13 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 18 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw ortopedycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-01-2005 r.,
termin realizacji: 13 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla Zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony Zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 14-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
- referował Pan Anatol Gołąb Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego i Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 14 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

10. Sprawy różne
Informacja dotycząca udziału delegacji polskiej w spotkaniu wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV i AIDS, które odbędzie się 2 czerwca 2005 r. w Nowym Jorku
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2078 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.