nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 stycznia 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 14-01-2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 17-01-2005 r.,
termin realizacji: 14 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 18 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 18 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 14 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 17 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje :Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych
- przedstawił Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 17-01-2005 r.,
termin realizacji: 14 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 18 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2217 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.