nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 stycznia 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 18- 01- 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 18-01- 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Podział środków budżetu w części 46 – Zdrowie na 2005 r.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
omówienie na Kolegium Ministra w dniu 19-01-2005 r. godz. 9.00.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

4. Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu psychicznym
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 19-01-2005 r.,
termin realizacji: 18 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 20 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
przekazanie projektu do Komisji Trójstronnej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia,
termin realizacji: do 20 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ograniczenie zakresu zmian uwzględniające wnioski uzgodnień zewnętrznych,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 21 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny wspólnie z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentem Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie projektu zarządzenia i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 18-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


8. Program „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2120 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.