nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 20 stycznia 2005 r.


1. Porządek obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 20-01-2005 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego
i Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

2. Projekt ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 21-01-2005 r.
termin realizacji: 20-01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania szczegółowej koncepcji Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 24 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Informator o lekach refundowanych – wersja do opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do 31-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 21-01-2005 r.,
termin realizacji: 20-01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu
- referował Pan Edward Włodarczyk Dyrektor Departamentu
Spraw Obronnych.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 21-01-2005 r.,
termin realizacji: 20-01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

8. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 21-01-2005 r.
konferencja uzgodnieniowa w terminie do 28-01-2005 r.
termin realizacji: 20-01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 21 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2172 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.