nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 28 stycznia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28 stycznia 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt Porozumienia między Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Królestwa Norwegii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 31-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31-01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekty materiałów dla Sejmowej Komisji Zdrowia:
,,Nietrzymanie moczu jako problem zdrowotny i społeczny”

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zaakceptowanie projektu materiału po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przekazanie materiału do Komisji Zdrowia,
termin realizacji: 31 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

,,Cukrzyca jako problem epidemiologiczny i społeczny”
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie materiału do Departamentu Polityki Zdrowotnej w celu uzupełnienia materiału o założenia Programu Prewencji i Leczenia Cukrzycy (tytuł roboczy),
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji produktów z pogranicza
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji z terminem zgłaszania uwag do dnia 02-02-2005 r.,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 31 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

9. Projekt uzupełnienia stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie warunków sprzedaży pakietu akcji Spółki Jelfa S.A. należących do Agencji Restrukturyzacji Przemysłu oraz Ministerstwa Skarbu Państwa
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 31-01-2005 r.,
termin realizacji: 28 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 01 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

11. Program polityki zdrowotnej pn. "Psychiatryczna opieka zdrowotna"
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

12. Informacja w sprawie wdrażania priorytetu 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem oraz powołania Komitetu Sterującego ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 01-02-2005 r.,
termin realizacji: 28 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

13. Sprawy różne:
Informacja w sprawie istnienia podstawy – w postaci przepisu prawa – upoważniającej lekarzy i innych pracowników służby Zdrowia do udostępniania Fundacji ITAKA danych osób zaginionych i poszkodowanych

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2206 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.