nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 Uwagi zgłoszone do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera1. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 14.01.2005 r.
2. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 02.02.2005 r.
3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. Minister Nauki i Informatyzacji
5. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej
w Lublinie
6. Federacja Związków Zawodowych Pracowników
Ochrony Zdrowia
7. Minister Gospodarki i Pracy
8. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa
11. Urzęd Komitetu Integracji Europejskiej
12. Minister Edukacji Narodowej i Sportu
13. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Urologii
14. Minister Finansów
15. Okręgowa Izba Lekarska
16. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
17. Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Ginekologiczno - Położniczego
18. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Onkologicznego
19. Rządowe Centrum Studiów StrategicznychWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4890 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.