nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego


1. Minister Nauki i Informatyzacji
2. Minister Środowiska
3. Główny Inspektor Sanitarny
4. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
5. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
6. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Naczelan Rada Pielęgniarek i Położnych
7. Rządowe Centrum Legislacji
8. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
9. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych
10. Federacja Związków Zawodowych Pracowników
Ochrony Zdrowia
11. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
12. Główny Inspektor Farmaceutyczny
13. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych
14. Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji
15. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych
16. Minister Finansów
17. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
18. Naczelna Izba Lekarska
19. Minister Sprawiedliwości
20. Minister Gospodarki i Pracy


Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6209 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.