nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 11 lutego 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 11 lutego 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Notatka dotycząca analizy prawnej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 listopada 2004 r. dot. postępowania w sprawach połączonych C-10/02 i C-11/02
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Notatka dotycząca sprawozdania na rozprawę, sporządzonego przez sędziego sprawozdawcę Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w sprawach C-234/03 i C158/03
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

4. Informacja w sprawie skutków wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadaniu stopni i tytułów zawodowych z dnia 07 czerwca 1972 roku
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzgodnienie wspólnego stanowiska przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Departament Prawny.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 14 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje:Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Sprawy różne:
Informacja w sprawie cyklu szkoleń dotyczących nowych zasad rejestracji zakładów opieki zdrowotnej

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2103 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.