nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 14 lutego 2005 r.1 Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 15 lutego 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 14-02-2004 r. do 18-01-2005 r.).
- referowała Pani Bożena Kędzierska główny specjalista w Biurze Ministra.

3. Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (druk sejmowy nr 3636)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 16-02-2005 r.
termin realizacji: 14-02-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17-02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania dokumentacji szczepień
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15-02-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 15-02-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 16-02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

8. Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Grupy Roboczej Rady ds. Zdrowia Publicznego w dniu 28 stycznia 2005 r. -
pkt. 1 porządku obrad - Informacja nt. stanu realizacji Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o Ograniczaniu Używania Tytoniu (FCTC)

- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie na Kierownictwie informacji o stanie przygotowań do ratyfikacji Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia WHO o Ograniczeniu Używania Tytoniu (FCTC),
termin realizacji: 16-02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą wspólnie z Departamentem Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

9. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w Części A i B
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2298 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.