nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 21 lutego 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie: nadania statutu Ministerstwu Zdrowia oraz projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia w związku z propozycją utworzenia w Ministerstwie Zdrowia komórki organizacyjnej do spraw pielęgniarstwa i położnictwa
- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji
ponowne omówienie na Kierownictwie
termin realizacji: 23-02-2005r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Dyrektor Generalny

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji
ponowne omówienie na Kierownictwie
termin realizacji: 23 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

4. Informacja dotycząca pisma Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego - Porozumienie Zielonogórskie w sprawie prowadzenia list oczekujących
- przedstawił Pan Piotr Warczyński Zastępujący Dyrektora Generalnego

Ustalono:
uzgodnienie wspólnego stanowiska przez Departament Organizacji Ochrony Zdrowia i Departament Prawny
termin realizacji: 23 -02-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Sprawy różne:
Informacja o przygotowaniach powołania Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw Ochrony Zdrowia

- referowała Pani Elżbieta Biłobran-Uberman Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2188 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.