nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministra Zdrowia

w dniu 23 lutego 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r. godz. 16.00
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca stanu prac nad projektami ustaw.
- referował Pan Władysław Puzon Dyrektor Departamentu Prawnego

3. Sprawy różne:
Informacja w sprawie składania przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń w celu uczestnictwa w uzgodnieniach projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu .

Notatka w sprawie ratyfikacji Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Palenia Tytoniu Światowej Organizacji Zdrowia.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Informacja w sprawie Stanowiska Ministra Zdrowia dotyczy sprawy nr C-127/04 toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ( odpowiedzialność producenta za produkt wadliwy – produkt leczniczy ).
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu .

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2149 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.