nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

zwołanego na dzień 24 luty 2005 r.


1. Projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie pod obrady Komitetu Rady Ministrów
termin realizacji: 25 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 25 -02-2005r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu
skierowanie do uzgodnień zainteresowanych resortów
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu
termin realizacji: 25 -02-2005r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni
termin realizacji: 25-02-2005r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni
termin realizacji: 25 -02-2005r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 25-02-2005r.
termin realizacji : 24-02-2005r.
ponowne omówienie na Kierownictwie
termin realizacji: 01 -03-2005r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera.
- przedstawi Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 25- 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.
- przedstawi Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 25-02-2005r.
z dniem 01-04-2005r. zmianę wysokości miesięcznego wynagrodzenia średnio o 100 % w skali rocznej
termin realizacji: 24 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

9. Podział środków finansowanych na świadczenia wysokospecjalistyczne z zakresu transplantologii w 2005 roku.
- przedstawi Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji
w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wykonanie świadczeń wysokospecjalistycznych w zakresie transplantologii ponad wielkości zakontraktowane w 2005r., ewentualne sfinansowanie tych świadczeń będzie dokonywane jeśli wystąpią oszczędności przy realizacji innych zadań, w trybie zgodnym z art.96 ustawy o finansach publicznych.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

10. Sprawy różne.

Informacja nt. postępowania przed Europejskim trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-434/02;

Informacja nt. postępowania przed Europejskim trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-495/04;

Informacja nt. postępowania przed Europejskim trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-443/04 i C-444/04;

- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2167 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.