nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

zwołanego na dzień 25 lutego 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 1 marca 2005r. godz. 9:00.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 25 lutego 2005r. godz. 13:00
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 25 lutego 2005r. godz. 14.30
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (druk sejmowy nr 3636).
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie stanowiska po uwzględnieniu uwagi głoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień ministerialnych z terminem zgłaszania uwag do 01.03.2005 r.,
termin realizacji: 25 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie pod obrady Komitetu Rady Ministrów,
termin realizacji:28 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji:28 - 02-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Sprawy różne
Informacja nt zestawienia uwag do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Ustalono:
wstępne omówienie informacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2309 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.