nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 07 marca 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 8 marca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Stanowisko Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Państwowej Agencji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (druk nr 3603)
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 07-03-2005 r. do godz.12.00

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

3. Omówienie Harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 07-03-2004 r. do dnia 11-03-2005 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Informacja dotycząca orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nr C-36/03;

Informacja dotycząca orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nr C-210/03;

Informacja dotycząca orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nr C-526/04
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 08 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


6. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w Części A i B
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.


7. Propozycja działań Ministerstwa Zdrowia w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie zadań wykonywanych przez wojewódzkie organy rejestrowe dotyczących procesu rejestracji i nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przeprowadzenie w I półroczu 2005 r. przez Ministerstwo Zdrowia szkolenia dla przedstawicieli organów rejestrowych wojewody,
przygotowanie materiałów informacyjnych dla podmiotów pełniących funkcje organów tworzących oraz zakładów opieki zdrowotnej w zakresie prawidłowego procesu rejestrowania zakładów opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2407 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.