nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 11 marca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 15 marca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 14 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 11 marca 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

4. Informacja na temat wprowadzenia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

5. Projekty zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia oraz zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego w Ministerstwie Zdrowia w celu utworzenia Biura do Spraw Pielęgniarek i Położnych
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów zarządzeń,
przyjęcie zmiany statutu Ministerstwa Zdrowia, polegającej na utworzeniu w ramach struktury organizacyjnej Urzędu – Biura do Spraw Pielęgniarek i Położnych,
termin realizacji: 14-03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego w chwili wejścia w życie zmiany Statutu.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

6. Sprawy różne:
Sprawozdanie ze spotkania 18-02-2005 r. w sprawie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej

- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2221 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.