nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 21 marca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 21 marca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie Harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 21-03-2004 r. do dnia 25-03-2005 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

3. Stan rozmów w sprawie przyznania Polsce rozwiązań przejściowych w odniesieniu do wniosku o przyznanie 15-letniego okresu przejściowego na wprowadzenie wydłużonego okresu ochrony danych rejestracyjnych
(dokument przewidziany do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 22-03-2005 r.)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wyjaśnienie przez Pana Pawła Sztwiertnię Podsekretarza Stanu we współpracy z Panem Januszem Opolskim Podsekretarzem Stanu aktualnego stanu działań podjętych w tej sprawie przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
termin realizacji: 25 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Januszem Opolskim Podsekretarzem Stanu

4. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w Części A i B
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
dokonanie przeglądu zadań wynikających z realizacji harmonogramu,
przedstawienie na Kierownictwie przez poszczególnych członków Kierownictwa informacji o podjętych działaniach,
termin realizacji: 23-03-2005 r.

Odpowiedzialni: Dyrektorzy właściwych Departamentów
Nadzorują: Członkowie Kierownictwa

5. Sprawy różne:

Ustalono:
przygotowanie szczegółowej informacji na temat procesu rerejestracji produktów leczniczych, których termin na dopuszczenie do obrotu upływa w 2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2053 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.