nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 23 marca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 23 marca 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Sprawozdanie z działalności Biura Praw Pacjenta za 2004 rok
- referowała Pani Krystyna Barbara Kozłowska Dyrektor Biura Praw Pacjenta

Ustalono:
przyjęcie tekstu sprawozdania,
opracowanie projektu „Karty Praw Pacjenta”,
przedstawienie propozycji powołania rady do spraw praw pacjentów szpitali psychiatrycznych,
termin realizacji: 15-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Praw Pacjenta
Nadzoruje: Pani Krystyna Barbara Kozłowska Dyrektor Biura Praw Pacjenta.

3. Informacja w sprawie dostępu do niektórych leków innowacyjnych w ramach programów zdrowotnych NFZ.
- referowała Pani Krystyna Barbara Kozłowska Dyrektor Biura Praw Pacjenta.

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 24-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

5. Stan rozmów w sprawie przyznania Polsce rozwiązań przejściowych w odniesieniu do wniosku o przyznanie 15-letniego okresu przejściowego na wprowadzenie wydłużonego okresu ochrony danych rejestracyjnych
(dokument przewidziany do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag do dnia 24-03-2005 r.
termin realizacji: 23 -03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 25-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydanych bezpłatnie (w porozumieniu z Ministrem Zdrowia)
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 23-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

8. Informacja w sprawie powołania przy Departamencie Polityki Lekowej Grupy Eksperckiej do Spraw Nowelizacji Ustawy Prawo Farmaceutyczne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
nowelizację ustawy „Prawo farmaceutyczne” ograniczoną do przepisów dostosowujących do prawa unijnego

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 23-03-2005 r. do godz. 15.00,
termin realizacji: 23-03-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2423 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.