nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministra Zdrowia

w dniu 24 marca 2005r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 29 marca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 24 marca 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (druk sejmowy nr 3636)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 25-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 24-03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 31-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

5. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia w zakresie utworzenia Biura do Spraw Pielęgniarek i Położnych
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie testu projektu zarządzenia,
przesłanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przedłożenia do podpisu Prezesowi Rady Ministrów,
termin realizacji: 25-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

6. Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 25-03-2005 r. do godz. 12.00,
termin realizacji: 24-03-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

7. Sprawy różne:
Informacja dotycząca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku przy ul. Wąskiej

- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2140 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.