nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 marca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 29 marca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 29 marca 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 29-03-2004 r. do 01-04-2005 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Raport wstępny, zawierający koncepcję organizacji i funkcjonowania Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
opracowanie projektu zarządzenia powołującego Agencję Oceny Technologii Medycznych i regulaminu organizacyjnego,
omówienie na Kierownictwie
termin realizacji: 11-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Zestawie Grup roboczych wraz z wykazem przedstawicieli Ministra Zdrowia:
Komitety współpracujące z Komisją Europejską w ramach procedury komitologii - przyporządkowane Ministerstwu Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

6. Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 30 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2195 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.