nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 30 marca 2005 r


1. Notatka w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. w części dotyczącej uzdrowiska Rabka Zdrój i Żegiestów Zdrój
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektów decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. w części dotyczącej uzdrowiska Rabka Zdrój i Żegiestów Zdrój.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

2. Program Polityki Zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2005” -
Zadanie „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

3. Projekt Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce 2007-2013
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 05-04-2005 r.,
termin realizacji: 31-03-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 07-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4.Projekt strategii rozwoju systemu informacyjnego ochrony zdrowia oraz koncepcja wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (harmonogram wdrożenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego),
termin realizacji: 31-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego we
współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2307 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.