nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

zwołanego na dzień 07 kwietnia 2005r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 12 kwietnia 2005r. godz. 10:00
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy
- referował Pan Dariusz Adamczewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu zgłoszonej uwagi w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 13.04.2005 r.,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 07- 04-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.
- referował Pan Dariusz Adamczewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 11-04-2005r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4. Informacja dla Kierownictwa Ministra Zdrowia dot. Postępowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nr C-6/05.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2512 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.