nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 15 kwietnia 2005 r


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 19 kwietnia 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia 2005 r.
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

4. Informacja dotycząca wyników konsultacji społecznych w sprawie dokumentu „Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków”
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
wypracowanie projektu stanowiska przez Grupę Ekspercką ds. Zmian w Systemie Refundacji Leków,
termin realizacji: 30-04-2005 r.
zorganizowanie spotkań z samorządami zawodów medycznych, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i organizacji konsumenckich,
termin realizacji: 15-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

5. Informacja w sprawie metodyki ustalania propozycji cen urzędowych dla leków stosowanych w lecznictwie zamkniętym
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
zapoznano się z informacją o stanie prac,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-04-2005 r.,
termin realizacji: 15 -04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 22 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 18 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 18 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 15-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2087 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.