nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 25 kwietnia 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 26 kwietnia 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 26 kwietnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

3. Tryb i zasady prowadzenia wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz. 2135)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu trybu i zasad prowadzenia wykazu.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 27-04-2005 r.,
termin realizacji: 25-04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „ Jasny Pałac „ w Zakopanem
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 27-04-2005 r.,
termin realizacji: 25-04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru pielęgniarek i położnych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
skierowanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pisma w sprawie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia,
termin realizacji: 26 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
skierowanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pisma w sprawie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia,
termin realizacji: 26 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-05-2005 r.,
termin realizacji: 26-04-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 06-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2096 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.