nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 6 maja 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 06 maja 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-05-2005 r.

Odpowiedzialny : Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

4. Informacja dotycząca wniosku Ministra Zdrowia w sprawie dokonania częściowej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2005 r. w części 83, poz. 62
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.


5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 09 -05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „ Jasny Pałac „ w Zakopanem
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 09 -05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

7. Informacja dotycząca problemu zaspokojenia roszczeń spadkobierców Adama Stadnickiego z wynikających tytułu stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 roku oraz orzeczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1968 roku.

Pismo Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie wyniku prac Międzyresortowego Zespołu ds. Negocjacji
- referowała Pani Maria Łaniewska Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego.

Ustalono:
akceptację proponowanych rozwiązań.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony
Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2254 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.