nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia
w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych1. Minister Środowiska
2. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
4. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
5. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
6. Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
7. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku
8. Minister Nauki i Informatyzacji
9. Prezes Głównego Urzedu Statystycznego
10. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
11. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
12. Wojewoda Dolnośląski
13. Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
14. Sejmik Województwa Lubelskiego
15. Federacja Zwiazków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
16. Wojewoda Kujawsko - Pomorski
17. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
18. Wojewoda Lubuski
19. Rektor Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
20. Wojewoda Śląski
21. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
22. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
23. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
pismo z dnia 25.05.2005 r.
24. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
pismo z dnia 30.05.2005 r.
25. Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP
26. Wojewoda Lubelski
27. Minister Finansów
28. Ministerstwo Sprawiedliwości
29. Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
30. Wojewoda Wielkopolski
31. Okręgowa Izba Lekarska
32. Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy
33. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
34. Zarząd Województwa Podlaskiego
35. Marszałek Województwa Lubuskiego
36. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
37. Prorektor ds. Klinicznych Pomorskiej Akademii Medycznej
38. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 25.05.2005 r.
39. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 31.05.2005 r.
40. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego


cd...


Zestawienie uwag

w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6750 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.