nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 25 maja 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitet Rady Ministrów w dniu 25 maja 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 30-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku (wraz z informacją o wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zleconych zadań publicznych)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 27-05-2005 r.,
termin realizacji: 25 -05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.


Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 30-05-2005 r.,
termin realizacji: 25 -05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 1-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 25-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

6. Projekt wkładu Ministra Zdrowia do instrukcji na posiedzenie Rady UE do spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich w dniach 2-3 czerwca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przesłanie do Ministerstwa Polityki Społecznej.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

7. Wstępny Krajowy Raport w sprawie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kontynuację prac,
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 8-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu we współpracy
z Panem Januszem Opolskim Podsekretarzem Stanu
i Panem Pawłem Sztwiertnią Podsekretarzem Stanu

8. Harmonogram prac do aktów wykonawczych niezrealizowanych przez Ministra Zdrowia na okres od maja do sierpnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie harmonogramu.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy
z właściwymi Departamentami
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnianiu uwag i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag
w dniu 25-05-2005 r., do godz. 16.00,
termin realizacji: 25 -05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 1-06-2005 r.,
termin realizacji: 25 -05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 3-06-2005 r.
w przypadku przyjęcia przez Kierownictwo, skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.
termin realizacji: 3-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

11. Propozycja dalszych działań w sprawie wniosku o przyznanie 15-letniego okresu przejściowego na wprowadzenie wydłużonego okresu ochrony danych rejestracyjnych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2246 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.