nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 8 czerwca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 9 czerwca 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji ds. wyboru ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 10-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego w uzgodnieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego na zlecenie organu, który utworzył zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 15-06-2005 r.,
termin realizacji: 8 -06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 09-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 8-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie projektu do opinii ekspertów zewnętrznych,
po uzyskaniu opinii skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 08-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 08 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


8. Informacja na temat zgonów w izbach wytrzeźwień w latach 2000-2004
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

9. Informacja dotycząca projektu decyzji w postępowaniu odwoławczym w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 roku o przyjęciu przedsiębiorstw uzdrowiskowych Rabka – Zdrój, Szczawnica i Żegiestów – Zdrój na własność Państwa (M.P., Nr 30 poz. 111)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
podtrzymanie ustaleń Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z dnia 30-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 09 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 9-06-2005 r.,
termin realizacji: 8-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


12. Projekt rozporządzenia ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie dokumentu w części dotyczącej Oceny Skutków Regulacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 15-06-2005 r.,
termin realizacji: 8 -06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 9 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Projekt Protokołu o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Mongolii na lata 2005 – 2007
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych i do wskazanych podmiotów z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 8 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Zbigniew Podraza
Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2085 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.