nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 22 czerwca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 23 czerwca 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Propozycje wyboru modelu zaopatrzenia w produkty krwiopochodne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wariantu II przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych trzech projektów rozporządzenia z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-06-2005 r.
termin realizacji: 22-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 04-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 23-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 23-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania
- przedstawiła Pani Dorota Duliban Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji z terminem zgłaszania uwag do dnia 24-06-2005 r. do godz.15.00,
termin realizacji: 22-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 27-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 23-06-2005 r. do godz. 13.00,
termin realizacji: 22-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Zbigniew Podraza
Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2248 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.