nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 24 czerwca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 24 czerwca 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2004.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu sprawozdania po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 27-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych dotyczących leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 28-06-2005 r. do godz. 13.00,
termin realizacji: 24-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 27-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


5. Projekt Informacji dotyczącej funkcjonowania systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach medycznych objętych systemem sektorowym oraz systemem ogólnym od momentu jego wdrożenia (1 maja 2004 r.) oraz realizacji kontraktów w ramach Projektu PHARE 2002 Zapewnienie uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstępne przyjęcie projektu informacji,
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag,
termin realizacji: 29-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie
- referował Pan Konrad Stolarski Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 28-06-2005 r.
termin realizacji: 24-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia
- referował Pan Konrad Stolarski Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie pisma do Ministra Skarbu Państwa,
termin realizacji: 24 -06-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów umiejętności oraz warunków i trybu uzyskiwania świadectw potwierdzających posiadanie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 27-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Zbigniew Podraza
Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2090 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.