nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 8 lipca 2005 r. godz. 16.00


1. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – Zadanie „Tomografia Pozytonowi (PET) –nowa metoda diagnostyki medycznej – kierunki rozwoju ośrodków PET na lata 2005 – 2008”.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 13-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


2. Zestawienie wnioskowanych do akceptacji realizatorów 4 kolejnych zadań programu zdrowotnego pt.:„Narodowy Program profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – na rok 2005.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie zestawienia wniosków

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu rozporządzenia i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 11-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Harmonogram prac do aktów wykonawczych niezrealizowanych przez Ministra Zdrowia na okres od maja do sierpnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 12-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu rozporządzenia i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 11-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego wykonywane na zlecenie organu, który utworzył zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu rozporządzenia i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 11-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


7. „Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu założeń i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.07-2005 r.
termin realizacji: 11-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Informacja w sprawie polskiego kontrprojektu Porozumienia o współpracy w dziedzinie zdrowia między Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia, Ludności i Reformy Szpitalnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 11-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


9. Informacja na temat wykonania dyspozycji Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r.
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej.

Ustalono:
przyjęcie i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 12.07.2005 r. do godz. 14.00,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2012 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.