nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 12 lipca 2005 r.1. Projekt dokonania częściowej zmiany przeznaczenie rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2005 r. część 83 poz. 62.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag i skierowanie do Ministra Finansów.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 12 lipca 2005 r. godz. 11.00.
-Przedstawili Członkowie Kierownictwa

3. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 12 lipca 2005 r. godz. 16.00.
-Przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia.
( w dniach od 11-07-2005 r. do dnia 17-07-2005 r. )
-Referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra

5. „Deklaracja Hospicyjnej i Paliatywnej Opieki”.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu deklaracji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 13-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji, w części dotyczącej Oceny Skutków Regulacji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 13-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 13-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 29-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny.
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

8. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2008”.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wariantu „B” przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych elementów planów działań ratowniczych.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 29-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji systemu łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 29-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-07-2005 r.
Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów zespołów ratownictwa medycznego oraz niezbędnych wymagań w zakresie ich składu osobowego i wyposażenia.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 29-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje:Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

13. „Projekt statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie”.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu Statutu, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do 14.07.2005 r. godz. 14.00.
termin realizacji: 12-07-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-07-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Zbigniew Podraza
Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2140 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.