nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 12 sierpnia 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 16 sierpnia 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu
Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 12-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 17-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 12-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Wykaz upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych wg Harmonogramu prac na okres od maja do sierpnia 2005 roku
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny zorganizuje spotkanie z udziałem Dyrektorów departamentów merytorycznych i Dyrektora Departamentu Prawnego w celu ustalenia niezbędnych działań w zakresie usunięcia zaległości w przygotowywaniu aktów wykonawczych do ustaw,
termin realizacji: 16 -08-2005 r.
przedstawienie ustalonego planu działań na Kierownictwie,
termin realizacji: 17-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

7. Sprawy różne.

Ustalono:
Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu we współpracy z Panią Wacławą Wojtalą Podsekretarzem Stanu zostali zobowiązani do przygotowania i przedstawienia stanowiska w sprawie finansowania transportu sanitarnego w roku bieżącym i w roku przyszłym.
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu został zobowiązany do przedstawienia pisemnej informacji na temat realizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za pierwsze półrocze 2005 r. według metodologii, która jest stosowana przy przygotowywaniu sprawozdania za cały rok,
przedstawienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 16 -08-2005 r.Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2235 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.