nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 22 sierpnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 23 sierpnia 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa

2. Projekt wyjaśnień do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności art. 18 ust. 6 i 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i niektórych przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie tych przepisów.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 23-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

4. „Założenia zmian w systemie refundacji leków”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji:24-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 23-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

6. Wniosek ws. podjęcia decyzji o przyjęciu Wkładu legislacyjnego Ministra Zdrowia do projektu tzw. ustawy horyzontalnej.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie na Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 23-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą
Nadzoruje : Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


7. Wniosek ws. podjęcia decyzji o zaakceptowaniu projektu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej do zaprezentowania na rozprawie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-372/04 (Yvonne Watts).
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu notatki.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych oraz w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2329 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.