nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 31 sierpnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 1 września 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Regulamin Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju.- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 31-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Projekt uchwały nr 3/I/05 z 17 sierpnia 2005 r. Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju w sprawie uchwalenia zmian w statucie Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu zmiany zarządzenia w sprawie statutu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 31-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt pisma w sprawie analizy rządowych projektów ustaw skierowanych do Parlamentu, które nie mogły być uchwalone wobec upływu obecnej kadencji Sejmu i Senatu.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

5. Informacja na temat zjawiska migracji personelu medycznego i kierunków działań ograniczających możliwe zagrożenia.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie tekstu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 01-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 01-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


7. Projekt programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Zadanie:” Tomografia Pozytonowi (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie projektu w celu konsultacji do Dyrektorów Centrów Onkologicznych i Konsultantów Krajowych w dziedzinie onkologii, radioterapii i medycyny nuklearnej z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 31-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 31-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

a) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych do 01.09.2005 r.


b) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych do 01.09.2005 r.


c) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych do 01.09.2005 r.


d) Zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu ,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych do 01.09.2005 r.,
kolejny projekt rozporządzenia będzie przedstawiony po podpisaniu tego rozporządzenia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 31-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


12. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2445 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.