nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 6 września 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 7 września 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Projekt programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Zadanie: „Program profilaktyki raka piersi – część administracyjno – logistyczna (2005-2010)
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.


3. Projekt programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Zadanie: „Program profilaktyki raka szyjki macicy – część administracyjno – logistyczna (2005-2010)
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.


4. Założenia zmian do ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu założeń po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 07-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów zespołów ratownictwa medycznego oraz niezbędnych wymagań w zakresie ich składu osobowego i wyposażenia
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 07-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.


6. Projekt informacji dotyczącej przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Sprawy różne:
W związku z nie przekazaniem w ustawowym terminie do dnia 5.09.2006r. planu finansowego na rok 2006.
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu został zobowiązany do przedstawienia harmonogramu prac związanych z przygotowaniem planu Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2125 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.