nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 14 września 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 14 września 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 14-09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 19-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do akceptacji Ministra Zdrowia,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt informacji dotyczącej bezpieczeństwa w miejscu pracy przy stosowaniu aparatury medycznej, w szczególności ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego w zakładach opieki zdrowotnej oraz lecznictwie uzdrowiskowym
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu informacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do akceptacji Panu Pawłowi Sztwiertni Podsekretarzowi Stanu.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


7. Założenia zmian w systemie refundacji leków
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

[uOdpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Sprawy różne:
Informacja dotycząca Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu doradczego w sprawie zakupu leku antywirusowego na wypadek pandemii grypy.

Ustalono:
W skład Międzyresortowego Zespołu wchodzą przedstawiciele wskazani przez Ministra Zdrowia:
Przewodniczący - Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu,
Członkowie - przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej,
- Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny,
- Pani Dorota Duliban Główny Inspektor Farmaceutyczny.Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2125 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.