nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego1. Rządowe Centrum Legislacji
2. Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
3. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
4. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
5. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6. Instytut Psychiatrii i Neurologii
7. Minister Finansów
8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
9. Rządowe Centrum Legislacji
10. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
11. Izba Wytrzeźwień w m. st. Warszawie
12. Izba Wytrzeźwień w Słupsku
13. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej
w Rudzie Śląskiej
14. Izba Wytrzeźwień w Toruniu
15. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu
16. Dyrektor Izby Wytrzeźwien w Rzeszowie
17. Ośrodek Pomocy Osoba Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie
18. Izba Wytrzeźwien w Bydgoszczy
19. Miejski Zarząd Usług Komunalnych
20. Izba Wytrzeźwień w Tarnowie
21. Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie
22. Izba Wytrzeźwień w Płocku
23. Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu
26. Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
27. Izba Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp.
28. Izba Wytrzeźwień w Poznaniu
29. Ośrodek Profilaktyki Uzaleznień i Interwencji Kryzysowej z Izba Wytrzeźwień- Grudziądz
30. Miejska Iba Wytrzeźwień- Ośrodek Pomocy Dla Osób
Uzaleznionych od Alkoholu w Katowicach
c.d

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5806 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.