nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 28 września 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 29 września 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 28-09-2005 r. do godz. 12.00,
termin realizacji: 28-09-2005 r.
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych w terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 29-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


3. Założenia Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006-2008
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych i opinii właściwych konsultantów krajowych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-10-2005 r.,
termin realizacji: 28-09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 05-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


5. Wyniki konsultacji zewnętrznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych – projekt Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
w związku z licznymi uwagami krytycznymi, odstąpiono od dalszego procedowania projektu rozporządzenia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
termin realizacji: 05-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Wykaz upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych wg Harmonogramu prac na okres od maja do sierpnia 2005 roku oraz wykaz upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie do Departamentu Prawnego przez Dyrektorów właściwych merytorycznie Departamentów, uaktualnionej informacji o stanie prac nad zaległymi aktami wykonawczymi (harmonogram),
termin realizacji: 30-09-2005 r.
przedstawienie informacji na Kierownictwie,
przedstawienie na Kierownictwie listy upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia, do wydania aktów wykonawczych wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, których termin wydania upływa 15-11-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z właściwymi
merytorycznie Departamentami
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2342 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.