nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 września 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 30 września 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt wkładu do instrukcji na posiedzenie COREPER w dniu 30 września 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
termin realizacji: 30-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 30-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 8, poz. 33 i Nr 9, poz. 40)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 30-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt wniosku Grupy Ekspertów w sprawie wzbogacania mąki kwasem foliowym
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 05-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii w zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do ponownych uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 30-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
uzupełnienie informacji o szkoleniach prowadzonych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ostatnich 4 latach.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.
termin realizacji: 30-09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 03 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt programu pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005 r.” Zadanie „Program rozwoju opieki paliatywnej”
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


11. Projekt programu pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005 r.” Zadanie: „Program szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej – jednodniowe minimum onkologiczne”
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uzupełnieniu materiału o dodatkowe informacje.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


12. Wykaz upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych wg Harmonogramu prac na okres od maja do sierpnia 2005 roku
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2488 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.