nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 17 października 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 18 października 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 18 października 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Instrukcja dla Przedstawiciela Polski na nieformalne spotkanie Rady Ministrów Zdrowia w dniach 20-21 października 2005 r. w Hertfordshire
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu instrukcji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu4. Program leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2006 – 2008
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu,
przekazanie do Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 18-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań eksploatacyjnych, funkcjonalnych i technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do 21-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt pisma do Komisji Europejskiej w sprawie daty zgodności kształcenia lekarzy z wymogami określonymi w Dyrektywie 93/16/EWG oraz problemów w uznawaniu kwalifikacji polskich lekarzy w niektórych innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktu leczniczego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-10-2005 r.,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktów leczniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-10-2005 r.,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-10-2005 r.,
termin realizacji: 17-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2207 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.