nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 24 października 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 25 października 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 25 października 2005 r.
- referowała Pani Teresa Bondarewicz Dyrektor Departamentu
Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych oraz wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny, umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu pobytu pacjenta
- referowała Pani Beata Cholewka Dyrektor Biura do Spraw Pielęgniarek.
i Położnych

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag dotyczących zakresu konsultacji społecznych,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Biura do Spraw Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Wykaz niezrealizowanych upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych
- referowała Pani Maria Łaniewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Prawnego.

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego .

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do dnia 28 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania w roku 2004 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania
- referował Pan Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego .

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do dnia 28 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw Pacjenta
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 26 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno – epidemiologicznym
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2197 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.