nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 28 października 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 28 października 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Informacja dla Ministra Zdrowia w sprawie aktualnego stanu prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi będących w toku realizacji oraz stanu prac nad projektami ustaw oraz sprawozdaniami opracowanymi na podstawie ustaw
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu4. Projekt Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania w roku 2004 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie do 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-11-2005 r.
termin realizacji: 28 -10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-11-2005 r.
termin realizacji: 28 -10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Informacja w sprawie projektu Strategii Informacyjnej i Komunikacyjnej Partnerstwa Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej
- referowała Pani Jadwiga Jaszczyk Dyrektor Biura ds. Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Ustalono:
niezgłaszanie uwag do projektu.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą we współpracy z Biurem ds. Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

8.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów medycznych procedur ratowniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przed skierowaniem do uzgodnień zewnętrznych skierowanie do konsultantów krajowych odpowiednich dziedzin medycyny i ekspertów zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadku niezgodnych z przepisami prawa działań z udziałem prekursorów
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-11-2005 r.
termin realizacji: 28 -10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-11-2005 r.
termin realizacji: 28 -10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

12. Wniosek ws. podjęcia decyzji o braku zasadności przyłączania się do postępowania w sprawie C-307/05
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
brak zasadności przystąpienia do postępowania w sprawie C-307/05.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

13. Wniosek ws. podjęcia decyzji o braku zasadności włączenia się do postępowania w sprawie nr C-317/05
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
brak zasadności przystąpienia do postępowania w sprawie C-317/05.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy
z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 28-10-2005 r. do godz.16.00,
termin realizacji: 28 -10-2005 r.
w przypadku braku uwag w uzgodnieniach wewnętrznych, skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-11-2005 r.
termin realizacji: 28 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 04-11-2005 r.
termin realizacji: 28 -10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2444 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.