nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 15 listopada 2005 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych elementów planów działań ratowniczych
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 16-11-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


2. Harmonogram prac związanych z realizacją ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010” (Dz. U. Nr 122, poz. 1022), - propozycje sposobu wyboru realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na za zakup śmigłowców
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem właściwych konsultantów krajowych i przedstawicieli resortów.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


3. Propozycje powołania kandydatur do współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie propozycji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przekazanie do akceptacji Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 25 -11-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


4. Propozycje powołania Koordynatorów Projektów w ramach programu „Transition Facility” 2005.
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
akceptację przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej we współpracy z Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15 -11-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


6. Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 16 -11-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


7. Propozycja zgłoszenia wniosku do uwzględnienia w autopoprawce do projektu ustawy budżetowej na 2006 r.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian zgodnie z zaleceniami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


8. Propozycja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z propozycją wprowadzenia zmniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki doskonalenia zawodowego w wybranych zawodach medycznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian zgodnie z wariantem 1.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1955 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.