nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 17 listopada 2005 r.


1. Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na rozprawę ustną przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie Acereda Herrera v Servicio Cantabro de Salud (C-466/04)
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Projekt stanowiska Polski na głosowanie nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie leków stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


3. Projekt stanowiska Polski na COREPER w dniu 18 listopada br. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 17-11-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczonych na opakowaniach
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17 -11-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-11-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2273 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.