nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 5 grudnia 2005 r.


1. Projekt nowelizacji Statutu Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera.
Projekt Aneksu do statutów: Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Żywności i Żywienia, Centrum – Instytutu Onkologii
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 05-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 06-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


3. Projekt pisma dotyczący decyzji w sprawie ewentualnej nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej w zakresie działu zdrowie- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


4. Projekt wniosku w sprawie podjęcia decyzji o braku konieczności zgłaszania przez Rzeczypospolitą Polską uwag pisemnych w sprawie C-339/05 (porozumienie WE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób – zatrudnianie pielęgniarek w Szwajcarii)
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 6-12-2005 r.
termin realizacji: 5-12-2005 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 6-12-2005 r.
termin realizacji: 5-12-2005 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 05-12-2004 r. do dnia 11-12-2005 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Projekt wniosku w sprawie przyjęcia projektu odpowiedzi do Komisji Europejskiej na uzasadnioną opinię w związku z niewdrożeniem dyrektywy 74/556/EWG i 74/557/EWG
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1916 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.