nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 8 grudnia 2005 r.1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo – rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 09-12-2005 r.,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Komisji,
termin realizacji: 09-12-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


2. Projekty Regulaminów Rad Społecznych: Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie; Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim; Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie Zalesiu; Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 09-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


3. Projekt wniosku w sprawie refundacji na szczepionki przeciw grypie
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie symulacji kosztów w tym zakresie,
skierowanie wniosku pod obrady Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
Przewodniczącym Komitetu ds. Pandemii Grypy będzie Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


4. Projekt Porozumienia między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie ochrony Zdrowia i nauk medycznych
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


5. Informacja w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi
- referował Pan Dariusz Adamczewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przygotowanie stanowiska,
przedłożenie do akceptacji Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2093 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.